Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00; 063/7260-312
Email: omarceh@yahoo.com

Zastupanja i odbrane, Pravne usluge, Pravni saveti 

Advokatska kancelarija Ćehović nastoji da pruži pravne usluge na najefikasniji način. Advokatska kancelarija ima članove sa velikim iskustvom u svojoj oblasti rada, sa dugo radnog staža. Takođe, spremni su da pruže pravne usluge svih vrsta jednim brzim, profesionalnim i kvalitetnim radom. Pravna pomoć ima za cilj da saradnja bilo koje vrste bude na obostranu korist. Advokatske usluge se rešavaju na različite načine uz izuzetno veliki stepen odgovornosti i profesionalizma.

Ugovori i drugi akti, Promet nekretnina …

Advokatska kancelarija Ćehović u svom sastavu ima advokate koji deluju u okviru nje same.Advokatska kancelarija pruža uslugu vrhunskog kvaliteta svim svojim klijentima.Advokatske usluge se pružaju na najbolji mogući način uz angažovanje advokata iz našeg advokatske kancelarije.Pravna pomoć za nas znači najviši kvalitet pružanja usluga koje klijent od nas zahteva.Angažmanom naših advokata za pravne usluge, dobijate garanciju prijatnog i ljubaznog odnosa prema vama kao prema klijentu.

Pravne usluge

– Sve pravne usluge se pružaju na osnovu posebno zaključenog ugovora sa advokatskom kancelarijom o nekom pojedinačnom poslu ili grupi poslova.

– Pomenutim ugovorom će se precizno regulisati prava i obaveze advokatske usluge i naručioca, tj. klijenta.

– Za sačinjavanje svakog pojedinog ugovora (klijent-advokat), klijent će biti dužan da advokatu pruži detaljne podatke i obaveštenja kako bi se pružila adekvatna pravna pomoć te bi samim tim pravne usluge bile kvalitetnije.

– Advokatske usluge bi se izvršavale kada klijent izda avdokatu posebno punomoćje ili opšte punomoćje po sopstvenom izboru.

Pravna pomoć

– U cilju unapređenja kvaliteta rada i pružanja pravne usluge, članovi naše advokatske kancelarije pomažu u ostvarivanju prava najugroženijih ljudi kroz različite vidove pravne pomoći.

– Naša želja je da Vam, putem odgovora ili advokatskih tekstova, ukažemo na moguće pravce delovanja i damo osnovne smernice i informacije vezane za rešenje vašeg pravnog problema, ali advokatska kancelarija nema za cilj da zameni angažovanje stručnih lica(advokat) u rešavanju pravnih usluga. U slučajevima koji ne zahtevaju angažovanje advokata, mi možemo pružiti odgovore na vaša pitanja.

– Advokatska kancelarija će se besplatnu pravna pomoć pružati putem interneta (online). Nadamo se da ćemo na taj način lakše dopreti do svih onih kojima smo potrebni.

Advokatske usluge se pružaju u cilju vrhunskog poslovanja, visokog profesionalizma i obostranog zadovoljstva u radu. Advokatska kancelarija pruža profesionalnu pravnu pomoć i zadovoljenje svih vaših potreba kao klijenta. Zadatak nam je da kvalitet pravne usluge bude na najvišem nivou. Pravna pomoć je ponekad dugotrajan posao koji zahteva poverenje na obe strane i mi smo tu da to poverenje opravdamo. Advokatska kancelarija Ćehović je u vrhu stručnosti na teritoriji Beograda.Važno nam je da se pravna pomoć pruža sa velikom dozom odgovornosti i posvećenosti. Advokatske usluge zbog zahteva klijenata se često usavršavaju i mi brzo napredujemo. Pravne usluge su onoliko kvalitetne koliko je u njih uloženo truda, rada, energije itd. Advokat koji pripada našoj advokatskoj kancelariji, mora da se posveti rešavanju svih pravnih problema svojih klijenata. Pravne usluge rešavaju advokati najveće stručnosti naše advokatske kancelarije.

Advokatska kancelarija Ćehović 

Zbog čega se odlučiti za nas

  • Advokatske usluge već više od 10 godina, pružaju izuzetno kompetentni advokati sa višegodišnjim radnim iskustvom. Pravne usluge u domenu svih vrsta usluga naš tim advokat rešava veoma brzo i efikasno.
  • Advokat koji je član advokatske kancelarije Ćehović je morao svoje znanje stečeno u zemlji ili inostranstvu da potkrepi i drugim važnim dostignućima.
  • Advokatska kancelarija je utemeljila principe rada kroz višegodišnju praksu pružanja pomoći(pravna pomoć) uz brzo, efikasno i savesno rešavanje svih vrsta problema.
  • Uz stečeno radno iskustvo kako u zemilji tako i u inostranstvu, bilo koji advokat naše kancelarije pruža odlične pravne usluge.

Kontaktirajte nas

Budite slobodni da nam pošaljete pitanje ili nas kontaktirate.

Cvijićeva 70, 11000 Beograd
011 408-6321; 061-6022-237; 
064-128-07-00; 063-7260-312
omarceh@yahoo.com