Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00 (dostupan i putem Vibera); 063/7260-312

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIĆ

Izrada ugovora i drugih pravnih akata

Advokatska kancelarija Ćehović bavi se izradom svih vrsta ugovora i drugih pravnih akata. 


Ugovori obligacionog prava

Konsultacije i sačinjevanje ugovora obligacionog prava jedna su od usluga koje pruža naša advokatka kancelarija. Na osnovu svih relevantnih informacija, izrađujemo ugovor o kupoprodaji, zakupu, zajmu, ugovor o poklonu, ugovor o delu, ugovor o zajmu, o prevozu, o posluzi, ugovor o preuzimanju duga i sve ostale vrste imenovnih, kao i neimenovanih ugovora. Advokati naše advokatske kancelarije poseduju posebnu specijalizaciju i vrhunsku ekspertizu u oblasti obligacionog prava.

Ugovori porodičnog prava

Ukoliko imate potrebu da ugovorom regulišete neko pitanje iz porodičnog prava tj. porodičnih odnosa, možemo vam u tome pomoći. Sačinjavamo predbračne ugovore, ugovore o deobi imovine stečene u braku, o upravljanju imovinom stečenom u toku trajanja bračne zajednice, kao i sporazum o naknadi izdržavanja između supružnika, ugovor o uslugama jednog bračnog druga drugom bračnom drugu...

Ugovori naslednog prava

Ugovori naslednog prava, kao što su ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života budućeg ostavioca, ugovor o doprinosu člana porodice uvećanju imovine budućeg ostavioca, su ugovori za kojima postoji veoma veliko interesovanje. Naši advokati će vam pomoći da na najbolji način regulišete ugovorom izrazite svoju volju i eventualno regulištete sporne odnose i pitanja. 

Ugovori po Zakonu o privrednim društvima

U cilju vašeg lakšeg i uspešnijeg poslovanja, pružićemo vam kvalitetnu uslugu izrade svih ugovora iz Zakona o privrednim društvima, kao što su ugovor o osnivanju privrednog društva, ugovor o prenosu udela u privrednom društvu, ugovor o načinu upravljanja i vođenja poslovanja privrednim društvom, ugovor o prokuri u privredi...

Izrada drugih akata

Izrada svih vrsta osnivačkih akata raznih oblika udruživanja i saradnje, izrada akata o međusobnim odnosima u privrednom društvu, uključujući statut, sporazum o upravljanju imovine stečene u braku, izjava da se poklon ne uračunava u zakonski nasledni deo poklonoprimca, sporazum o zastupanju, kao osnov izdavanja punomoćja, sporazum o vođenju ortačkog privrednog društva, sve vrste akata o raznim saglasnostima i svi akti drugih karaktera (ovlašćenja, izjave, predlozi...).


Advokatska kacelarija Ćehović i saradnici poseduje posebnu specijalizaciju i vrhunsku ekspertizu u oblasti obligacionog prava.