Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00 (dostupan i putem Vibera); 063/7260-312

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIĆ

Advokat za krivično i prekršajno pravo

Advokati advokatske kancelarije Ćehović imaju dugogodišnje iskustvo u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima. Naši advokati za krivično pravo pružaju sve pravne usluge, koje pre svega podrazumevaju:

  • odbranu u svim vrstama krivičnih postupaka - zastupanje u delima opšteg kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred svim nadležnim organima,
  • odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka,
  • zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka,
  • zastupanje pravnih lice u postupcima za krivična dela i privredne prestupe,
  • zastupanje maloletnih učinioca krivičnih dela i oštećenih maloletnih lica (posedujemo odgovarajući sertifikat).

Pored navedenih usluga, naši advokati krivičari mogu vam pružiti i potrebne savete i odgovore na sva pitanja iz ove oblasti. Takođe, pružamo i sve druge pravne usluge i pravnu pomoć pri podnošenju krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi i drugih vrsta akata u krivičnom postupku, kao što je predlog za nadoknadu imovinskopravnog zahteva, naknadu troškova postupka, naknadu štete zbog neopravdanog lišenja slobode.


Naš cilj je rešavanje svih vaših pravnih problema, maksimalno profesionalno, odgovorno i blagovremeno! Više o odnosu advokata i klijenta i pravima i obavezama i jednih i drugih pročitajte ovde.