Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00; 063/7260-312
Email: omarceh@yahoo.com

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIĆ 

Promet nekretnina

 • Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti
 • Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnosti
 • Pribavljanje lokacijskih, građevinski i upotrebnih dozovola
 • Angažovanje stučnih lica za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje
 • Upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti
 • Zastupanja u otklanjanju nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti 

 • Zastupanja u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nepokretnosti, kao i iz svih ostalih vrsta ugovora o nepokretnosima
 • Posredovanje u kupovini, prodaji i zakupu nepoketnosti
 • Zaključivanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti
 • Vođenja računa-staranje o nekretnini u zakupu ili o nekretnini koja nije izdata
 • Upisivanje nepokretnosti u katastar nepokretnosti koje su u Srbiji
 • Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u RS
 • Rasčišćavanje pravnih stanja/pravne problematike u vezi sa nepokretnostima

Kontaktirajte nas

Advokatska kancelarija Ćehović daće Vam pravne savete pa budite slobodni da nam pošaljete pitanje ili nas kontaktirate.

Cvijićeva 70, 11000 Beograd
011 408-6321; 061-6022-237; 
064-128-07-00; 063-7260-312
omarceh@yahoo.com