Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00; 063/7260-312
Email: omarceh@yahoo.com

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIĆ 

Ugovori i drugi akti

Advokatska kancelarija Ćehović bavi se izradom svih vrsta Ugovora i Drugih akata.

Ugovori:

-Ugovori obligacionog prava, kao što su ugovor o kupoprodaji, zakupu, zajmu, ugovor o poklonu, Ugovor o delu, Ugovor o zajmu, Ugovor o kreditu, Ugovor o prevozu, Ugovor o posluzi, Ugovor o preuzimanju

duga i sve ostale vrste imenovnih, kao i neimenovanih ugovora. 


Ugovori porodičnog prava, kao što su Predbračni ugovor o imovini koja će biti stečena u braku, Ugovor o deobi imovine stečene u braku, Ugovor o upravljanju imovinom stečenoj u toku trajanja bračne zajednice, Sporazum o naknadi izdržavanja nenovčanim sredstvima, Ugovor o uslugama jednog bračnog druga, drugom bračnom drugu.

 

Ugovori naslednog prava, kao što su Ugovor o doživotnom izdržavanju, Ugovor o raspodeli imovine za života budućeg ostavioca, Ugovor o doprinosu člana porodice uvećanju imovine budućeg ostavioca 

 

Ugovori vezani za Zakon o privrednm društvima, kao što su Ugovor o osnivanju privrednog društva, Ugovor o prenosu udela u privrednom društvu, Ugovor o načinu upravljanja i vođenja poslovanja privrednim društvom, Ugovor o prokuri u privredi 

Drugi akti: 

Izrada svih vrsta osnivačkih akata raznih oblika udruživanja i saradnje, Izrada akata o međusobnim odnosima u privrednom društvu, uključujući statu, Sporazum o upravljanju imovine stečene u braku, Izjava da se poklon ne uračunava uzakonski nasledni deo poklonoprimca, Sporazum o zastupanju, kao osnov izdavanja punomoćja, Sporazum o vođenju Ortačkog privrednog društva, ukuljučujući zastupanje Ortačkog društva, sve vrste akata o raznim saglasnostima i svi akti drugihkaraktera 

Kontaktirajte nas

Advokatska kancelarija Ćehović daće Vam pravne savete pa budite slobodni da nam pošaljete pitanje ili nas kontaktirate.

Cvijićeva 70, 11000 Beograd
011 408-6321; 061-6022-237; 
064-128-07-00; 063-7260-312
omarceh@yahoo.com