Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00; 063/7260-312
Email: omarceh@yahoo.com

USLUGE

Advokatska kancelarija Ćehović

  • ZASTUPANJE I ODBRANE
  • UGOVORI I DRUGI AKTI
  • PRAVNE USLUGE I PRAVNA POMOĆ
  • PROMET NEKRETNINA
ZASTUPANJE I ODBRANE

Zastupanja i odbrane

Advokatska kancelarija Ćehović

Advokati

ove Advokatske kancelarije, koji se bave krivičnim pravom, tj. nasupaju kao branioci okrivljenog primenjujući Krivično

pravo Republike Srbije, kao i advokat tj. advokati ove Advokatske Kancelarije

za Prekršajno pravo u Republici Srbiji i bave se odbranama u Krivičnim i Prekršajnim

predmetima u Republici Srbiji, kao i advokati ove Advokatske kancelarije za odbranu maloletnika u krivičnim predmetima

Advokati ove Advokatske kancelarije, koji se bave krivičnim pravom, tj. nasupaju kao  branioci okrivljenog primenjujući Krivično pravo Republike Srbije, kao i advokat tj. advokati ove Advokatske Kancelarije za Prekršajno pravo u Republici Srbiji i bave se odbranama u Krivičnim i Prekršajnim predmetima u Republici Srbiji, kao i  advokati ove Advokatske kancelarije za odbranu maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela.

UGOVORI I DRUGI AKTI

Ugovori i drugi akti

Advokatska kancelarija Ćehović

– Svaka usluga se pruža na osnovu posebno zaključenog ugovora sa advokatom o pojedinačnom poslu ili grupi poslova. Pmenutim ugovorom će se precizno regulisati prava i obaveze advokata i naručioca usluga, tj.klijenta.

Bavimo se izradom svih vrsta Ugovora i Drugih akata. Ugovori obligacionog prava, kao što su ugovor o kupoprodaji, zakupu,

zajmu, ugovor o poklonu, Ugovor o delu, Ugovor o zajmu, Ugovor o kreditu, Ugovor

o prevozu, Ugovor o posluzi, Ugovor o preuzimanju duga i sve ostale vrste

 bavi izradom svih vrsta Ugovora i Drugih akata1.     Ugovori:-Ugovori obligacionog prava, kao što su

ugovor o kupoprodaji, zakupu, zajmu, ugovor o poklonu, Ugovor o delu, Ugovor o

zajmu, Ugovor o kreditu, Ugovor o prevozu, Ugovor o posluzi, Ugovor o preuzimanju

Advokatska kancelarija Ćehović bavi se izradom svih vrsta Ugovora i Drugih akata. 

Ugovori: Ugovori obligacionog prava, kao što su ugovor o kupoprodaji, zakupu, zajmu, ugovor o poklonu, Ugovor o delu, Ugovor o zajmu, Ugovor o kreditu, Ugovor o prevozu, Ugovor o posluzi, Ugovor o preuzimanjuduga i sve ostale vrste imenovnih, kao i neimenovanih ugovora. 

PRAVNE USLUGE I PRAVNA POMOĆ

Pravne usluge i pravna pomoć

Advokatska kancelarija Ćehović

Advokatska kancelarija Ćehović i saradnici i njegov advokatski tim se bave svim oblastima prava i advokatskog rada, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Advokat Ćehović i saradnici, kao i njegov advokatski tim su iskusni advokati za Privredno, u čijem sastavu je i tzv. kompanijsko pravo u Republici Srbiji.

PROMET NEKRETNINA

Promet nekretnina

Advokatska kancelarija Ćehović

Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti, Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnosti, Pribavljanje lokacijskih, građevinski i upotrebnih dozovola, Anažovanje stučnih lica za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje, Upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti..

Kontaktirajte nas

Advokatska kancelarija Ćehović daće Vam pravne savete pa budite slobodni da nam pošaljete pitanje ili nas kontaktirate.

Cvijićeva 70, 11000 Beograd
011 408-6321; 061-6022-237; 
064-128-07-00; 063-7260-312
omarceh@yahoo.com