Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312


Zalud je bilo protivljenje gospođe Damnjanović kojoj je narušeno pravo na svojinu zagarantovano Ustavom R. Srbije i svim međunarodnim poveljama o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, zalud je ista na osnovu prvog stava člana 25 Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa R. Srbije, Višem sudu u Kragujevcu, podnela tužbu za vraćanje zemljišta na kome je i ona suvlsnica u prvobitno stanje, pa tek da se onda odredi veštak, koji će objektivno predložiti kako da se pravično izvrši deoba zajedničkih stvari.

05.01.2020

KADA NASTUPI STANJE "DRŽAVA TO SAM JA", ŠTO JE BIO LUJ XIV u Francuskoj

Zalud je bila i krivična prijava podneta Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu za dva produžena krivična dela protiv preduzeća "Peštan" i odgovornih lica u njemu, tj. Božidara Petkovića, stvarnog vlasnika preduzeća, kao i gospođe Tatjane Karadžić, dipl. pravnika, koja je, pretpostavljamo, izvršila celu stručnu obradu, kako da se krivično delo prevare izvrši i kao posledica toga da bude da to preduzeće pribavi enormnu korist, kao i predlog Višem sudu u Kragujevcu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu, da odmah odredi privremenu meru, bez saslušanja tuženog preduzeća "Peštan" d.o.o. Bukovik, da se istom naloži da hitno obustavi dalje izvođenje radova na promenama prethodnog stanja na zajedničkoj stvari, iako su za to ispunjeni svi uslovi iz člana 424 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, R. Srbije. Ovim "organima i institucijama", jednostavno, ništa ne znači činjenica da su svi akti podneti im od strane punomoćnika, za to stručnog lica, u skladu sa svim propisima koji bi trebalo da su na pravnoj snazi u R. Srbiji i što je još čudnije ti propisi, formalno i jesu na pravnoj snazi.

KAD SUSPENDOVANJE KOMPLETNOG PRAVNOG SISTEMA POSTANE "NORMALNOST"

A što je najinteresantnije da je uzalud  bilo i obaveštavanje o iznetom nekoliko medija u R. Srbiji kako bi isti pratili tok tri postupka koja su pokrenuta pred "organima i institucijama" i koji bi obaveštavali javnost R. Srbije o tome. Jer, kakav bi  to uopšte mogao da bude poseban događaj u Zemlji u kojoj umesto svakog i svih pravnih akata, tj izvora prava postoji samo jedan čovek koji je zamenio sve te, formalno postojeće, izvore prava u SVOJOJ, DAKLE, LIČNOJ Državi, po principu Luja XIV "Država to sam ja". Dakle u zemlji stradanja kakva je ova naša Domovina, koju autor ovog teksta već 6-7 godina naziva "Stradijom" umesto njenog nekadašnjeg više vekovnog i budućeg službenog naziva postoji država koja je vekovima pripadala njenim građanima, a danas SVA I U CELINI pripada SAMO Jednom Čoveku.Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*