Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312


Veoma je jednostavno za razumevanje, za sve prethodno navedene organe, organizacije i "institucije" jer je pravo R. Srbije faktički, iako i ne formalno, suspendovano. A kako bi drugačije i bilo, kada predstavnici opozicije o jednom od najelementarnijih prava, a to je pravo građana na vladavinu prava pregovaraju vlast i opozicija R. Srbije i to uz posredovanje parlamentaraca Evropske Unije.

10.01.2020

"HAOS, RAT SVIH PROTIV SVAKOGA"

Naime, ovi subjekti, čak pregovaraju i o pravu na jednak pristup informacijama, tj. medijima u Srbiji, koje se  smatra spornim (najlepše, vas, molim, da kažete da li vaš, mozak može i ovo da osmisli. Iskren da budem, moj ne može. Ali može da ga prihvati kao nepobitnu činjenicu) Koje se smatra prirodnim pravom samo Vladajućeg režima. PARDON, u stvari oni pregovaraju o milosti, koju bi mogao da im podari Taj Jedan Gospodin, a to je da i oni mogu da govore na elektronskim medijima koji imaju naiconalnu frekvenciju, koja je u svim demokratskim zemljama dobro od opšteg interesa. Da u svim demokratskim državama. Naglašavam to.  Ako je to tako, a jeste, onda nam ostaje samo sasvim jasno saznanje, da mi živimo u predvorju "Haosa rata svih protiv svakoga" kako ga je definisao još pre nekoliko vekova engleski filoizof Tomas Hobs. A to je stanje u kome ne posoji vladavina prava, gde je, dakle, pravo iznad svih i svakoga u jednoj društvenoj zajednici i da se svako oseća vlasnim  da svojom silom, dakle, golom silom i nadmoću, ostvaruje ono za šta smatra da je njegovo pravo. A sve nazovimo instucije su čisti dekor, lažna scenografija, Potemkinova sela pripremljena za predstavnike Međunarodne zajednice, koji glume i neukog, i slepog i gluvog, a i mutavog svedoka našeg stradanja.

NEIZBEŽNA, ZASTRAŠUJUĆA METASTAZA OVOG BEZNAĐA?

Pri ovakvom stanju stvari, neizbežno se nameće zaključak, da Srbiji neće biti potrebno novo NATO bombardovanje, nego će, bojimo se nasilje, opšte nasilje biti egzaltiriani i neizbežni krajnji ishod pomenutog sadašnjeg haosa u našoj Stradiji.

Autor ovog teksta je svestan linča i harange kojima će biti izložen nakon objavljivanja ovog teksta. Svestan je da će biti potpuno ekskomuniciran, pa možda i upućen na veštačenje radi utvrđivanja sopstvene uračunljivosti, odnosno neuračunljivosti. Sigurno onemogućen u daljem bavljeju advokatskih usluga.  Ništa od toga nije dovoljno strašno, pri pomisli na čuvenu  mudrost  izrečenu od strane jednog od navećih umova ljudskog roda Alberta Ajnštajna da "ne čini zlo onaj ko ga faktički čini, nego oni koji to zlo vide i svedoče mu, a ne preduzimaju ništa ili nedovoljno da bi se to zlo zaustavilo".

ČASNA KOMPENZACIJA JE SASVIM DOVOLJNA

Dakle, u ubeđenju da ćemo biti bar zrnca peska u novom zidu, jednom za svagda nesrušivom, zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda građana sadašnje Stradije, a nekadašnje i buduće Srbije prihvatamo svaku, sigurnu, najnepravedniju i najružniju "kaznu" za ovo delanje, koje činimo ovim strašnim činom, korišćenja elementarnog i svim relevantnim aktima zagarantovanog ljudskog nam prava, prava na informisanje javnosti o stvarnim događanjima, ma ona bila i najčudnija i naj "neukusnija" Režimu ili bilo kome drugom.


Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*