Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312


Uvodna razmatranja

04.10.2022

ZAŠTO U R.BIJI, U OVO VREME, A I U NAREDNIH NAJKRAĆE DESETAK-PETNAEST GODINA, TJ.EDNJE I DUGOROČNO, NE BI TREBALO ŠTEDETI U EVRIMA, A NI U DINARIMA, VEĆ U DOLARIMA SAD? I MNOGA DRUGA PITANJA.

  • ZAŠTO JE NEOPHODNO UVESTI I TERĆA LICA (BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA I MEĐUNARODNO CERTIFIKOVANI STRUČNI PROCENITELJI UREDNOSTI IZVRŠAVANJA POSLOVNIH OBAVEZA
  • INSTRUMENTI PRIBAVLJANJA FINANSIJSKIEDSTAVA, PRIMARNA PRODAJA AKCIJA, WARANATA, IZDAVANJE OBAVEZNICA.
  • SREDSTVA OBEZBEĐIVANJA IZVRŠAVANJA  OBAVEZA-BANKARSKE I KORPORATIVNE GARANCIJE UREDNOG OBEZBEĐIVANJA UGOVORNIH OBAVEZA, POLISE OSIGURANJA POSLOVANJA OD GUBITKA, POLISE OSIGURANJA PROFESIONALNE NAKNADE ŠTETE IZAZVANE KRŠENJEM PRAVILA O PROFESIONALNOM-VISOKOSTRUČNOM IZVRŠAVANJU UGOVORNIH OBAVEZA OBAVEZA

Nakon ratnog rastakanja bivše SFRJ kao federativne države u kojoj je R.BIJA BILA SASTAVNI DEO, KAO SLOŽENA DRŽAVA, budući da je u svom sastavu imala i dve autonomne pokrajine sa veoma visokim nivoom autonomije, kako u pravnom, tako i svakom drugom pogledu, sve više izlaze u prvi plan neizgrađenost institucija društveno-državnog sistema, kao i zloupotrebe u društveno - političkom sistemu, što je zajedno proizvelo negativnu posledicu nedovršenosti sistema poslovanja u njoj.  

Sva tri navedena faktora imaju nažalost dejstva negativne sinergije, tako da Država Srbija ima sve brojnije i krupnije probleme ne samo na putu sprovođenja tranzicije od jednog društveno- političkog sistema, u kome je bila, u onaj, prema kome bi trebalo da ide. Ti problemi su toliko krupni da se ne može govoriti o nekom usporenom STALNOM napredovanju na „putanji“ iz jednog sistema u drugi, već i o čestim periodima nazadovanja. Ovi periodi nazadovanja su kad, kad toliko katastrofalno negativni, da dovode u pitanje i samu tezu da se radi samo o pozitivnom „kretanju“. Naprotiv, u nekratkim periodima negativni elementi koje „porađa“ tranzicija su tako zastrašujuće loši, da izazivaju bojazan kod nemale mase stanovništva da se uopšte ni neće nastavitu dalja tranzicija u pozitivnom smeru. Građani to najčešće izražavaju tako što biraju potpuno pasivan stav sopstvenog doprinosa, te masovno emigriraju u zemlje sa izgrađenim demokratskim društveno političkim sistemima, kao i razvijenim sistemima poslovanja. Oboje ovo rezultira njihovim daleko visočijim životnom standardima, kao i mnogo visočijim društvenim i porodično-ličnim blagostanjima.

Cilj ovog rada jeste proučavanje nedovršenosti sistema poslovanja u našoj zemlji, koji nije potpuno nezavisan od drugih nedovršenosti, odnosno manjkavosti naše društveno-državne zajednice, a koje su najkrupnije, nažalost veoma brojne,  koje su samo ovlaš pomenute u prethodnom tekstu uvoda u ovaj rad.

Autor ovog teksta ima za cilj da obradi podrobnije mnoge nedovršenosti sistema poslovanja, što će da čini kroz manje tematske celine, uz objavljivanje istih u blogu web sajta advokatske kancelarije u kojoj je partner, a kasnije nakon obrade planiranih tema - oblasti sa najkrupnijim nedostacima, po oceni autora, te obrađene tematske celine predstavljaće njegov rad koji će biti dostupan i opštoj javnosti u R.Srbiji, kao i članovima poslovne zajednice stranih vršioca brojnih poslovnih aktivnosti u našoj zemlji, u obliku jedne ili više publikacija koja, odnosno koje bi mogle da posluže i kao priručnici, odnosno predlozi u kojim smerovima su najpotrebnija hitna unapređenja, kako bi se najbrže postigla unapređenja postojećeg uveliko „divljeg“ siitema poslovanja.

Autor ovog teksta je celih četiri i po decenije radio na naukama o pravnim granama, odnosno kao pravni praktičar i u oko 45 najrazvijenijih država izvan balkanskog poluostrva, te mu je to omogućilo, u velikoj meri, objektivno sagledavanje sistema poslovanja u R. Srbiji ,u skoro svim njegovim aspektima i komponentima, u odnosu na sisteme poslovanja u najrazvijenijim zemaljama sveta.

UVOD U NAJVAŽNIJE NEDOVRŠENOSTI SISTEMA POSLOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

Samo nepostojanje ili samo rudimentarno postojanje stvarnih berzanskih tržišta kapitala i roba, kao i instrumenata za dovođenje do najvišiH dostignutih nivoa sistema poslovanja nagoveštavaju, a za bolje poznavaoce ovih kategorija odvijanja poslovnih aktivnosti sasvim nesumnjivo ukazuju koliko su brojne i krupne nedovršenosti sistema poslovanja u Republici Srbiji. Najčešće negativne posledice ovih nedovršenosti pogađaju najsitnije i dakako najslabije edukovane učesnike sistema poslovanja. A u najširem smislu, trebalo bi imati u vidu da je svaki građanin svake zemlje i učesnik sistema poslovanja i to ne samo u toj zemlji, nego i u celom međunarodno globalizovanoj celosvetskoj poslovnoj zajednici.

Ovo se najbolje oseća, i to na veoma naglašeno negativan način u današnje vreme, kao i u ostala vremena negativnih događanja koja pogađaju cele svetske regione, cele kontinente, grupe kontinenata pa i ceo svet, kao što je to u vreme početka pisanja ovog rada, slučaj sa ratom u Ukrajini koji preti da svet uvede u do sada neviđenu i nesagledivu,  katastrofu, a to je mogući treći svetski rat čak i sa upotrebom nuklearnog naoružanja, u kome bi svaki čovek bio gubitnik. I to potpuni i apsolutni.

Svaki poslovni poduhvat u „nedovršenim“ državama, odnosno poslovnim siitemima je bremenit veoma brojnim manjkavostima, koji čine poslovanja tih država nedovoljno efikasnim, nepravičnim, neretko zasnovanim na čistim prevarama, dovođenjima drugih ljudi u zablude, pa čak i nasilno prisvajanje tuđih prava, odnosno dobara,  a sa druge strane enormnim ničim opravdanim, gomilanjima materijalno-finansijskih sredstava na osnovama koje ne samo što nisu prihvative za „normalne“ društvene zajednice, nego su neretko i totalno šokirajuće.

Poznato je da se ogroman broj poslovnih poduhvata, u svojim nukleusnim stadijima zasniva na euforičnim stanjima i idejama i to, po pravilu, što manje kompetentnosti, to više euforije, a da rezultiraju kataklizmičim posledicama. Tako veoma malom broju poslovnih poduhvata prethodi bilo kakvo ozbiljno i kompetentno analiziranje najvažijih faktora za početak, sprovođenje i i uspešno vođenje tog poslovnog poduhvata. Tako mnogi kreatori, preduzimači poslovnih poduhvata, ne samo da ne znaju da bi trebalo da svakom poduhvatu prethodi što je moguće primerenija studija izvodljivosti, a kasnije i konkretniji poslovni plan, nego za te kategorije nisu ni čuli. A kako, onda,  ogromna većina takvih „preduzimača“ da ne završi u neretko sveživotnim katastrofama?! Radi jasnijeg sagledavanja veličine ovog katastrofonosnog propusta mislimo da je dovoljno istaći da se u zemljama sa poslovnim sistemima na najvišim niivoima sporazumi o zajedničkim poduhvatima i ne zaključuju bez detaljnih studija o izvodljivosti, poslovnim planovima, predkapitalizacijom i kapitalizacijom, odnosno sakupljanjem dovoljne količine, odnsno mase, poslovnih sredstava, već i da takvi sporazumi već prilikom samog zaključivanja, sadrže i detaljno pravno definisane sisteme prestanaka postojanja-rastakanja zajedničkih poslovnih poduhvata.

Da ne govorimo da se samo definisanje stupanja u svaki poslovni odnos u našem nedovršenom sistemu, samo ovlaš definiše, bez ikakvog poznavanja uloga raznih instrumenata i trećih lica u zasnivanju,  poslovanju, kao i trećih lica u uspešnom razvijanju i završavanju tih poslovnih odnosa. Ovde ćemo samo ovlaš pomenuti neke od njih, kao što su sakupljanje kapitala putem kredita kod poslovnih banaka, izdavanjem i prodajom novčanih obaveznica i akcija potrebinih za osnovna i obrtna sredstva, izdavanje akcija radi sakupljanja kapitala od trećih lica, manjinskih suvlasnika, izdavanja čekova, menica waranata, opcija, itd. Da  ne govorimo o raznim instrumentima obezbeđivanja dogovorenih uslova za uredno izvršavanje dogovorenih međusobnih prava i obaveza kao što su garancije urednih izvršavanja ovaveza, načina obezbeđivanja ponašanja svake strane u poslovnom odnosu u skladu sa dogovorenim uslovima, odnosno predviđenim međusobnim pravima i obavezama. Da i ne govorimo o značaju učešća trećih lica, neophodnih neutralnih učesnika u izvršavanju poslovnog poduhvata, kao što su banke, osiguravajuća društva, neutralni stručni kontrolori kvaliteta izvršenja odrđenih radova, odnosno upotrebljenih materijala, bez čega ne postoje elementarne mogućnosti objektivnog/realnog očekivanja uspešnog završetka poslovnog poduhvata. U ovim uvodnim razmatranjima je prekratak prostor da se ovde i ovlaš navedu brojna sredstva, instrumenti, mehanizmi koji su neophodni da se koriste u cilju obezbeđenja urednog – ugovorenog izvršenja i okončanja poslovnog poduhvata.

Stoga se autor teksta odlučio da se analizom nekih od najvažnijih pomenutih faktora bavi prilikom obrade svake od najznačajnijim od njih za otklanjanje nakrupnijih nedovršenosti sistema poslovanja u Republici Srbiji.

ŠTEDNJA U AMERIČKIM DOLARIMA U ODNOSU NA ŠTEDNJU U EVRIMA

I za sam kraj, autor teksta želi da navede jedan veoma bitan FENOMEN za ogroman broj građana ne samo u Republici Srbiji, već u svim zemljama u kojima ne postoji berza valuta, a u kojima SAD dolar nije valuta u kojoj se odvija najveći broj poslovnih transakcija, odsnosno u kojima je valuta štednje neka druga valuta a ne SAD dolar. I ne samo to, u pomenutim zemljama, zbog lične finansijske sigurnosti-ogroman broj građana svoje uđteđevine „čuvaju“, a neretko i štede u ne lokalnim valutama, već u evrima. Brojni su razlozi za to. Međutim, u R.Srbiji je i sećanje na najstrašnije stope inflacije tokom devedesetih godina, stanovništvo, u najvećem broju, izaziva strah od štednje u dinarima, već to čini u Evrima.

Putem brojnih sredstava informisanja mnogi kako teoretičari, tj. naučni radnici, kao i praktičari koji u obavljanju svojih poslova imaju jedan od predmeta i bavljenje finansijsko-valutno- kursnim odnsima. Najveći broj od njih, u poslednjih nekoliko meseci, upitan od strane raznih novinara kakav praktični značaj trenutno jačanje dolara u odnosu na evro ima po „budžete“ građana odgovara da, s obzirom na to da se poslovne transakcije odvijaju uglavnom u evrima, to za obične građane nema SKORO nikakvog praktičnog značaja.

Među ovim praktičarima se nalaze i u Srbiji ugledni profesori finasijsko-ekonomskih predmeta na brojnim fakultetima i poslovnim školama.

Problem je u tome što ovo uopšte nije tačno. Međutim, nesporna je činjeniza za svakog onog građanina koji ima mogućnost da ima značajnije iznose novca u štednim depozitima i to kroz duže vremenske periode koji prelaze i tri godine dana. E ZA TAKVE GRAĐANE, KOJI NE NAMERAVAJU DA PODIŽU SVOJE UŠTEĐEVINE U PERIODIMA OD NAJKRAĆE TRI GODINE, A TE UŠTEĐEVINE PRELAZE 10.000, 00 EVRA, POTPUNO JE IZVESNO, IZUZEV DOGAĐANJA NEKE KATASTROFE KOJA BI UGROZILA PRIVREDU SAD ILI DOGAĐANJA ZNAČAJNIJEG RATA U KOME BI UČESVOVALE SAD, ŠTO BI IMALO JAKO NEGATIVNE POSLEDICE PO EKONOMIJU TIH ZEMALJA, DA ĆE GRAĐANI KOJI PROMENE SVOJU VALUTU ŠETDJE ( ako je ta valuta štednje evro ) U AMERIČKE DOLARE IMATI OD 20 DO 30% VEĆI IZNOS UŠTEDE IZRAŽENO U DINARSKOJ PROTIVREDNOSTI nego da su zadržali valutu štednje, tj. evro.

Razloge za ovakvu činjenicu-događanje, autor ovog rada će podrobnije izneti u narednoj temi u blogu, a onim građanima, koji su nestrpljivi, biće objašnjeno ako se jave za savetovanje putem telefona, stručnjacima ove advokatske Kancelarije.

Autor: Advokat Omer Ćehović

Beograd, 03.10.2022.godineKomentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*