Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIĆ

Advokat za nekretnine

Naši advokati za nekretnine pomoći će vam da lako prođete kroz postupak prometa nekretnine, bilo da ste kupac, prodavac ili investitor. Kupovina i izgradnja nepokretnosti su veliki korak, na koji se nije uvek lako odlučiti. U donošenju prave odluke mogu vam pomoći saveti advokata za nekretnine. Nakon donošenja odluke, čeka vas ozbiljan posao za koji je potrebno mnogo vremena, truda i strpljenja. U mnogim koracima tokom postupka mogu vam pomoći iskusni advokati.

Advokatska kancelarija Ćehović i saradnici iz Beograd pruža sve usluge i savete vezane za nekretnine, među kojima su:

 • Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti
 • Sačinjavanje ugovora o izgradnji nepokretnosti
 • Pribavljanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozovola
 • Angažovanje stručnih lica za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje
 • Upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti
 • Zastupanja u postupku za otklanjanje nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti
 • Zastupanja u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nepokretnosti, kao i iz svih ostalih vrsta ugovora o nepokretnosima
 • Posredovanje u kupovini, prodaji i zakupu nepoketnosti
 • Sastavljanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti
 • Vođenja računa - staranje o nekretnini u zakupu ili o nekretnini koja nije izdata
 • Upisivanje nepokretnosti u katastar nepokretnosti koje su u Srbiji
 • Ozakonjenje tj. legalizacija bespravno izgrađenih objekata u RS
KONTAKTIRAJTE NAS