Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIĆ

Advokat za razvod i porodično pravo

Porodično pravo obuhvata pitanja braka i odnosa u braku, razvoda braka, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa deteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom. Gruba podela porodičnog prava bi bila na bračno, roditeljsko, pravo hraniteljstva i starateljsko pravo.

U oblasti porodičnog prava pružamo pravnu pomoći pravne usluge u postupku razvoda braka, ali i svim ostalim pitanjima iz ove oblasti, među kojima su i:

  • starateljstvo nad decom
  • model ostvarivanja viđenja i drugih konakata dece i roditelja,
  • utvrđivanje visine doprinosa izdržavanja dece od strane roditelja,
  • sastavljanje bračnih ugovora,
  • sačinjavanje sporazuma za razvod braka,
  • pokretanje i zastupanje u potupku poništaja braka,
  • pravne usluge zastupanja i pružanja pravne pomoći u postupcima u vezi sa izdržavanjem dece i bivših supružnika,
  • pravne usluge vezane za vršenje roditeljskog prava, odnosno oduzimanja ili ograničenja roditeljskog prava,
  • kao i u postupcima za sprečavanje i zaštitu od nasilja u porodici.